This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/27 at 06:19
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Danas

Grupa novinara dnevnih novina Naša Borba osnovala je list Danas 1997. godine kao nezavisni dnevni list izrazito liberalne i proevropske orijentacije. Prvi broj lista se pojavio na kioscima 9. juna 1997. godine. Iako ima mali tiraž, list Danas najčešće kupuju urbani i obrazovani građani.

Ove novine su često kritikovale Miloševićev režim i težile da budu nezavisne, pa su zato bile primorane da plate velike kazne u periodu 1998. – 2000. godine zbog represivnih medijskih zakona u to vreme. Danas su jedne od troje novina (Dnevni telegraf i Naša borba) koje su bile zabranjene 14. oktobra 1998. godine odlukom vlade zbog „širenja straha i defetizma” u vreme kada je NATO bombardovanje prvi put postalo pretnja. Novinama je svakodnevno pretilo zatvaranje sve do Petooktobarskih promena 2000. godine. Nakon 2000. godine, Danas je zadržao svoju nezavisnu, liberalnu i proevropsku orijentaciju. Od 2012. godine, a posebno 2016. godine, bio je pod sve većim pritiskom zbog svoje nezavisne uređivačke politike, naročito pritiskom na oglašivače da prekinu oglašavanje u novinama. Dan Graf, kompanija koja poseduje novine, takođe se bavi izdavanjem knjiga.

Glavni urednici Danasa bili su Grujica Spasović od 1997. do februara 2006., kada ga je nasledio Mihal Ramač i na toj funkciji ostao do 2009. godine, a od 2009. Zoran Panović do smene marta 2016. kada je glavni urednik postao Dragoljub Petrović.

Danas je bio i ostaje jedini nacionalni dnevni list, čija se uređivačka politika može oceniti kao nezavisna. List je prepoznatljiv po kritičkom odnosu prema vlasti, a karakteriše ga veći prostor koji daje opoziciji i kritičarima režima. Usled malog tiraža i finansijskih problema, Danas je pokrenuo i crowdfounding kampanju, čime je postao jedan od retkih medija u zemlji, koji pokušava da i na ovaj način obezbedi novac za svoje poslovanje. Danas je pojačao svoje prisustvo na društvenim mrežama, dok njegova onlajn platforma beleži sve veću posetu.

Ključni podaci

Udeo u gledanosti

0.8%

Tip vlasništva

Privatno

Geografska pokrivenost

Nacionalno

Vrsta sadržaja

Plaćeni sadržaj (50 RSD)

Javno dostupni podaci

Podaci o vlasništvu su dostupni preko drugih javnih izvora, npr. javnih registara itd.

2 ♥

Medijske kompanije/grupe

Dan Graf doo

Vlasništvo

Struktura vlasništva

Dnevne novine Danas su u vlasništvu kompanije Dan Graf doo, čiji su vlasnici uglavnom novinari koji su osnovali novine.

Pravo glasa

Glasačka prava vlasnika su podeljena prema proporciji akcija koje poseduju.

Pojedinačni vlasnik

Medijske kompanije/grupe
Podaci

Opšte informacije

Godina osnivanja

1997

Osnivač

Božidar Andrejić, Grujica Spasović, Dušan Mitrović, Zdravko Huber, Radivoj Cvetićanin, Radomir Ličina, Gordana Logar, Nikola Burzan, Saša Nikašinović, Vesna Ninković, Vincent Gadomski, Ivan Torov, Rade Radovanović, Šime Vučković, Branislav Čanak

Povezani interesi osnivača

Osnivači Danas-a su bili grupa novinara bivšeg nezavisnog dnevnog lista Naša Borba, koji su bili nezadovoljni načinom na koji se Naša Borba vodila u to vreme.

Direktor

Dušan Mitrović

Povezani interesi direktora

Dušan Mitrović je direktor i jedan od akcionara Dan Graf-a i nije član drugih relevantnih udruženja.

Glavni i odgovorni urednik

Dragoljub Petrović

Povezani interesi glavnog odgovornog urednika

Petrović radi za Danas od 2009. godine, a od 2016. godine je glavni i odgovorni urednik lista. Svoju karijeru kao novinar započeo je u listu Borba 1994. godine, a kasnije je prešao u Naša Broba, a zatim u Glas javnosti i Kurir u kasnijim godinama. Trenutno, piše kolumne i tekstove za nedeljni list Nedeljnik i na veb stranici N1 televizije.

Druge osobe od značaja

Zdravko Huber, zamenik glavnog i odgovornog urednika

Povezani interesi ostalih važnih lica

Huber je jedan od osnivača i akcionara lista Danas. Nije poznato da ima druge relevantne afiliacije i poslovne interese.

Kontakt

Alekse Nenadovića 19-23, Beograd

Tel: +381 11 344 11 86

Email: uprava@danas.rs

Veb-sajt: www.danas.rs

Finansijske informacije

Poslovni prihodi

Nema podataka

Poslovni dobitak/ gubitak

Nema podataka

Prihodi od reklama

Nema podataka

Tržišni udeo

Nema podataka

Ostale informacije

Meta podaci

Finansijski podaci su dostupni samo za Dan Graf doo, kompaniju koja je vlasnik Danas-a, a ne za same novine. Prvo izdanje Danas-a izašlo je u junu 1997. godine, iako je kompanija koja je vlasnik Dan graf doo osnovana 1995. godine.

Dokumenti

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ