This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2022/12/10 at 02:49
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Pink 2

Pink 2 je kablovski kanal bez nacionalne frekvencije. Pokrenut je 2012. godine s idejom da emituje holivudske blokbastere, domaće i strane televizijske serije, kvizove, dečje programe u prepodnevnim časovima, kao i kratke vesti na svakih sat vremena. Pink 2 je danas sedmi najgledaniji TV kanal sa informativnim programom u zemlji i udelom gledanosti od 0.92% prema istraživanju Nilsena u periodu od 1. januara 2018. do 31. januara 2018. Pink 2 je deo Pink Media Group, čiji je član i popularna komercijalna TV stanica, Pink.

Ključni podaci

Udeo u gledanosti

0.92%

Tip vlasništva

Privatno

Geografska pokrivenost

Nacionalna

Vrsta sadržaja

Plaćeni

Javno dostupni podaci

Podaci o vlasništvu su dostupni preko drugih javnih izvora, npr. javnih registara itd.

2 ♥

Medijske kompanije/grupe

Pink Media Group

Vlasništvo

Struktura vlasništva

Željko Mitrović je vlasnik Pink International koji poseduje 100% Pink 2.

Pravo glasa

Nema podataka

Medijske kompanije/grupe
Podaci

Opšte informacije

Godina osnivanja

2012

Osnivač

Željko Mitrović

Povezani interesi osnivača

Željko Mitrović je svoju poslovnu karijeru započeo tokom 90-ih godina u medijskom okruženju koje je bilo strogo kontrolisano od strane vladajućeg para, Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Koristeći bliske veze sa vladajućom elitom, Mitrović je dobio nacionalnu frekvenciju za emitovanje Pink TV 1994, a od 1998. je to vodeća komercijalna televizijska stanica u zemlji, koja neguje dobre odnose sa svakom narednom vladajućom strukturom.

Zahvaljujući bliskim odnosima sa državnim funkcionerima, Mitrovićev biznis se konstantno širio tokom godina u različitim oblastima i van granica Srbije. Danas, poslovi Pink Media Group (koja nije pravno lice) obuhvataju: filmsku produkciju, radio i televizijsko emitovanje, satelitsku televizijsku produkciju, muzičku produkciju, kao i avio usluge. Mitrović je takođe imao udela (80.5%) u kompaniji za proizvodnju žvakaćih guma koje se zvala MGUM Technology.

Direktor

Željko Mitrović

Povezani interesi direktora

Željko Mitrović je svoju poslovnu karijeru započeo tokom 90-ih godina u medijskom okruženju koje je bilo strogo kontrolisano od strane vladajućeg para, Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Koristeći bliske veze sa vladajućom elitom, Mitrović je dobio nacionalnu frekvenciju za emitovanje Pink TV 1994, a od 1998. je to vodeća komercijalna televizijska stanica u zemlji, koja neguje dobre odnose sa svakom narednom vladajućom strukturom.

Zahvaljujući bliskim odnosima sa državnim funkcionerima, Mitrovićev biznis se konstantno širio tokom godina u različitim oblastima i van granica Srbije. Danas, poslovi Pink Media Group (koja nije pravno lice) obuhvataju: filmsku produkciju, radio i televizijsko emitovanje, satelitsku televizijsku produkciju, muzičku produkciju, kao i avio usluge. Mitrović je takođe imao udela (80.5%) u kompaniji za proizvodnju žvakaćih guma koje se zvala MGUM Technology.

Glavni i odgovorni urednik

Željko Mitrović

Povezani interesi glavnog odgovornog urednika

Željko Mitrović je svoju poslovnu karijeru započeo tokom 90-ih godina u medijskom okruženju koje je bilo strogo kontrolisano od strane vladajućeg para, Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Koristeći bliske veze sa vladajućom elitom, Mitrović je dobio nacionalnu frekvenciju za emitovanje Pink TV 1994, a od 1998. je to vodeća komercijalna televizijska stanica u zemlji, koja neguje dobre odnose sa svakom narednom vladajućom strukturom.

Zahvaljujući bliskim odnosima sa državnim funkcionerima, Mitrovićev biznis se konstantno širio tokom godina u različitim oblastima i van granica Srbije. Danas, poslovi Pink Media Group (koja nije pravno lice) obuhvataju: filmsku produkciju, radio i televizijsko emitovanje, satelitsku televizijsku produkciju, muzičku produkciju, kao i avio usluge. Mitrović je takođe imao udela (80.5%) u kompaniji za proizvodnju žvakaćih guma koje se zvala MGUM Technology.

Druge osobe od značaja

Milica Mitrović

Povezani interesi ostalih važnih lica

Milica Mitrović, programska direktorka TV Pink i potpredsednica Pink International-a i Željkova supruga, bila je na raznim visokim pozicijama na TV Pinku od njegovog osnivanja.

Kontakt

Neznanog junaka 1

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3063 527

Sajt: www.pink.rs

Finansijske informacije

Poslovni prihodi

Nema podataka

Poslovni dobitak/ gubitak

Nema podataka

Prihodi od reklama

Nema podataka

Tržišni udeo

Nema podataka

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ