This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/30 at 07:39
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Pink radio

Radio Pink, koji je 1993. godine osnovao medijski mogul Željko Mitrović, jedan je od prvih komercijalnih radio stanica u bivšoj Jugoslaviji. Razvio je novu vrstu populističkog programa, puštajući turbo folk i promovišući nacionalističke ideale. Do danas je zadržao takvu programsku shemu. Prema istraživanju Ipsos-a za 2018. godinu, radio Pink je u zemlji sa dnevnim udelom u slušanosti od 1,8% 10. najslušaniji u zemlji.

Radio Pink  je dobio nacionalnu frekvenciju 2006. godine. Stanica je u vlasništvu Željka Mitrovića (100%).

Ključni podaci

Udeo u gledanosti

1.8%

Tip vlasništva

Privatno

Geografska pokrivenost

Nacionalna

Vrsta sadržaja

Besplatan

Javno dostupni podaci

Podaci o vlasništvu su dostupni preko drugih javnih izvora, npr. javnih registara itd.

2 ♥

Medijske kompanije/grupe

Pink Media Group

Vlasništvo

Struktura vlasništva

Željko Mitrović je vlasnik Pink International-a koja poseduje 100% radija Pink.

Pravo glasa

Nema podataka

Medijske kompanije/grupe
Podaci

Opšte informacije

Godina osnivanja

1993

Osnivač

Željko Mitrović

Povezani interesi osnivača

Željko Mitrović je poslovnu karijeru započeo tokom 1990-ih godina u medijskom okruženju koje je bilo strogo kontrolisano od strane vladajućeg para, Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Koristeći bliske veze sa vladajućom elitom, Mitrović je dobio nacionalnu frekvenciju za emitovanje Pink TV 1994, a od 1998. je to vodeća komercijalna televizijska stanica u zemlji, koja neguje dobre odnose sa svakom narednom vladajućom strukturom.

Zahvaljujući bliskim odnosima sa državnim funkcionerima, Mitrovićev biznis se konstantno širio tokom godina u različitim oblastima i van granica Srbije. Danas, poslovi Pink Media Group (koja nije pravno lice) obuhvataju: filmsku produkciju, radio i televizijsko emitovanje, satelitsku televizijsku produkciju, muzičku produkciju, kao i avio usluge. Mitrović je takođe imao udela (80.5%) u kompaniji za proizvodnju žvakaćih guma koje se zvala MGUM Technology.

Direktor

Željko Mitrović

Povezani interesi direktora

Željko Mitrović je poslovnu karijeru započeo tokom 1990-ih godina u medijskom okruženju koje je bilo strogo kontrolisano od strane vladajućeg para, Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Koristeći bliske veze sa vladajućom elitom, Mitrović je dobio nacionalnu frekvenciju za emitovanje Pink TV 1994, a od 1998. je to vodeća komercijalna televizijska stanica u zemlji, koja neguje dobre odnose sa svakom narednom vladajućom strukturom.

Zahvaljujući bliskim odnosima sa državnim funkcionerima, Mitrovićev biznis se konstantno širio tokom godina u različitim oblastima i van granica Srbije. Danas, poslovi Pink Media Group (koja nije pravno lice) obuhvataju: filmsku produkciju, radio i televizijsko emitovanje, satelitsku televizijsku produkciju, muzičku produkciju, kao i avio usluge. Mitrović je takođe imao udela (80.5%) u kompaniji za proizvodnju žvakaćih guma koje se zvala MGUM Technology.

Glavni i odgovorni urednik

nema podataka

Kontakt

Neznanog junaka 1

11000 Belgrade, Serbia

Tel: +381 11 3063 527

Sajt: www.pinkradio.com 

Finansijske informacije

Poslovni prihodi

Nema podataka

Poslovni dobitak/ gubitak

Nema podataka

Prihodi od reklama

Nema podataka

Tržišni udeo

Nema podataka

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ