This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/30 at 07:41
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

RTS 2

RTS 2 (Radio Televizija Srbije 2) je šesta najgledanija televizija sa nacionalnom frekvencijom čije programe prosečan gledalac prati pola sata dnevno. Za razliku od RTS 1, koji je informativni kanal i prati trenutna dešavanja, RTS 2 emituje obrazovne programe, dokumentarce, kulturne i dečije televizijske emisije. RTS 2 je poznate po svojoj emisiji Trezor – koja često reprodukuje i govori o zaboravljenim televizijskim emisijama, koristeći arhiviran materijal. 

Ključni podaci

Udeo u gledanosti

1.94 %

Tip vlasništva

Javno

Geografska pokrivenost

Nacionalno

Vrsta sadržaja

Besplatni (cena pretplate 220 RSD mesečno)

Aktivna transparentnost

Kompanija/medij proaktivno i sveobuhvatno izveštava o svom vlasništvu, podaci su redovno ažurirani i proverljivi

4 ♥

Medijske kompanije/grupe

Radio Televizija Srbije

Vlasništvo

Struktura vlasništva

Vodeća tela RTS-a uključuju devet članova Upravnog odbora i generalnog direktoa, dok petnaest članova Programskog saveta uređuje program. Savet REM-a, (Regulatornog tela za elektronske medije) bira devet članova upravnog odborana period od pet godina nakon sprovedenog javnog konkursa. Upravni odbor bira generalnog direktora i članove Programskog saveta na predlog parlamentarnog Odbora za kulturu i informisanje.

Izbor članova Upravnog odbora ispraćen je uz kontraverze tokom januaru 2016. godine kada je svih šest članova Saveta REM-a glasalo za istih devet kandidata od 52 predloženih na listi, a koji su bliski partiji na vlasti. Nezavisno udruženje Novinara Srbije i Vojvodine zatražilo je Savetu da objasni kriterijume izbora. Zahtev nije ispunjen.

Grupa / Pojedinačni vlasnik

Medijske kompanije/grupe
Podaci

Opšte informacije

Godina osnivanja

Nema podataka

Osnivač

Nema podataka

Direktor

Dragan Bujošević

Povezani interesi direktora

I ako je ispunio uslov za starosnu penziju napunivši 65 godina početkom januara 2019. godine, Bujošević će ipak ostati na mestu generalnog direktora RTS. Ovakvom odlukuom UO RTS sadašnjem direktoru mandat je produžen za šest meseci.
Bujošević je na mestu direktora RTS od 2015. godine. Poslednjih meseci na meti je kritike građana i opozicije koji protestuju svake u subote u Beogradu okupljeni pod parolom 1od5 miliona. Građani sa protesta i opozicija Bujoševića vide kao jednog od odgovornih što ovaj mediji ne izveštava o protestima, zahtevima za smenu vlasti, te što se opozicioni političari vrlo retko pojavljuju u debatnim emisijama javnog servisa.
Paradoksalno, sadašnji direktor autor je knjige „5. oktobar – 24 časa prevrata“ koja opisuje poslednji dan demonstarcija na ulicama Beograda uoči smene Miloševićevog režima, iza sebe ima dugogodišnju i nagrađivanu novinarsku karijeru.

Glavni i odgovorni urednik

Nema podataka

Kontakt

Takovska 10

11 000 Beograd

Tel: 011/321 22 00

Mail: office@rts.rs

Website: www.rts.rs

Finansijske informacije

Poslovni prihodi

Nema podataka

Poslovni dobitak/ gubitak

Nema podataka

Prihodi od reklama

Nema podataka

Tržišni udeo

Nema podataka

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ