This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/29 at 15:23
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Medijski pluralizam u Srbiji

Deset indikatora rizika po medijski pluralizam ima za cilj da postavi dijagnozu kvaliteta medijskog sektora u Srbiji mereći tri dimenzije - ekonomsku, zakonsku i političku. Koliko je medijsko tržište koncentrisano horizontalno (u svakom od sektora), a koliko vertikalno (međusektorski) u Srbiji? Šta su najveći rizici po medijski pluralizam? Da li mediji u Srbiji obezbeđuju prostor za debatu koja uključuje sve glasove, sva gledišta, pa i ona kritična po vlast?

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ