This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/27 at 07:32
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Nadežda Gaće

Nadežda Gaće
Nadežda Gaće, Foto: Media Centar Beograd

Nadežda Gaće je dugogodišnja novinarka i bivša predsednica NUNS-a (Nezavisnog udruženja novinara Srbije - NUNS). Bila je urednica Televizije Beograd, novinarka listova Delo, Yutel, Borba, Naša Borba, Danas. Osnivač je kompanije Agenda 2020 koja izdaje nedeljnik Novi magazin.

Medijske kompanije/grupe
Mediji
Podaci

Biznis

Proizvodnja vina

Pimnice

Porodica i prijatelji

Povezani interesi porodice i prijatelja

Srđan Bogosavljević, osnivač i direktor Ipsos strategic marketing-a, najveće agencije u Srbiji koja pruža usluge istraživanja javnog mnjenja, bio je dugogodišnji partner Nadežde Gaće.

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ