Pitanje vlasništva u medijima

Masovni mediji imaju veliki uticaj na percepciju građana o važnim društvenim pitanjima, kao i na tok javne debate. Zdrava demokratska društva visoko vrednuju nezavisnost medija i  ohrabruju medijski pluralizam. Na ovaj način, omogućavaju građanima da razviju kritički stav prema različitim prema društvenim pojavama, a naročito prema onima koji su na vlasti. Prvi korak ka nezavisnosti medija je obezbeđivanje raznovrsnog i transparentnog vlasništva nad medijima.

Kako da građani procene kredibilitet informacija kada njihov izvor nije poznat? Kako novinari da efikasno obavljaju svoj posao kada nemaju transparentne podatke o vlasništvu svoje kompanije? Kako da regulatorna tela rešavaju problem prekomerne koncentracije medija bez podataka i informacija o pojedincima ili kompanijama koji kontrolišu medijske kuće?

Struktura vlasništva igra značajnu ulogu i u tome na koji način medijska industrija upravlja svojim resursima. Ona direktno utiče na ekonomsku snagu samog sektora i ima poseban značaj za potencijalne investitore.

Mediji & Vlasnici
Ključni nalazi
Indikatori rizika po medijski pluralizam
  • Project by
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union