Tim

Postojanje kompetentne partnerske organizacije u zemlji u kojoj se sprovodi istraživanje veoma je važan preduslov za efikasnu implementaciju projekta. Isptivanje medijskog vlasništva ne bi bilo moguće bez posvećenosti i strasti lokalnog tima koji je sastavio BIRN.

MOM Tim

Nafisa Hasanova - pre nego što se pridružila RSF, Nafisa je radila u Centru za rešavanje krize pridnjestrovskog regiona Martti Ahtisaari Finske inicijative za upravljanje krizama (CMI). Od 2012. do 2014. radila je kao službenik za politiku za istočnu Evropu, Kavkaz i centralnu Aziju u APRODEV-u, danas ACT Alijansi EU u Briselu. U periodu 2008-2012 Nafisa je radila kao menadžer projekta EUCAM (EU Central Asia Monitoring) u Centru za evropske političke studije (CEPS i FRIDE) u Briselu. Nafisa je magistrirala interkulturalne komunikacije i evropske studije na Univerzitetu primenjenih studija u Fuldi, Nemačka. Završila je studije engleske filologije na Državnom institutu za strane jezike u Samarkandu u Uzbekistanu i stekla radno iskustvo kao gostujući saradnik u CEPS-u 2007. godine, kao i kroz praksu u nemačkom Bundestagu (2006).

Tanja Maksić je član tima BIRN Srbija od 2010. godine. Razvija i vodi projekte iz oblasti medijske politike i dobrog upravljanja. Tanja takođe sprovodi istraživanja i odgovorna je za dizajn, metodologiju istraživanja, pisanje izveštaja i praktičnih politika, kao i za javno zagovaranje. Iako je studirala novinarstvo, Tanja se specijalizovala za monitoring medija, posebno analizu sadržaja medijske produkcije i medijsku ekonomiju. Uključena je u brojne inicijative zagovaranja transparentnog finansiranja medija. Tanja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a pre BIRN-a radila je u Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i kao saradnik Medija centra Beograd.

Lada Vučenović
pridružila se timu BIRN Srbija u januaru 2010. Kao koordinatorka projekta, bavi se svim operativnim i projektnim poslovima u oblasti medijske politike i dobrog upravljanja, a radi i kao istraživač. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala marketing menadžment i odnose sa javnošću.

Gordana Andrić je novinarka i urednica sa sedištem iz Beograda. Pridružila se BIRN-u kao novinarka 2010. godine, a kasnije je radila kao izvršna urednica portala Balkan Insight, BIRN-ovog sajta na engleskom jeziku. Posle četiri godine provedene u redakciji portala BBC na srpskom, sada radi kao izvršna urednica BIRN Srbije. Andrić je rukovodila timovima novinara, istraživačkih reportera i urednika iz više od deset zemalja širom Balkana i regiona Crnog mora.

Miodrag Marković je data novinar u BIRN od 2018. godine. Kao novinar i urednik, radio u više dnevnih, periodičnih i online izdanja u Srbiji. Diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Radmilo Marković - Novinar i fact-checker za BIRN Srbija od juna 2021. - piše istraživačke tekstove o korupciji, zloupotrebi javnih sredstava, javnim nabavkama, bespravno izgrađenim objektima. Dobitnik nagrade za istraživačko novinarstvo u maju 2023. godine za članak (i bazu podataka) o legalizaciji nelegalnih objekata u Beogradu. Novinar i saradnik nedeljnika Vreme od 2011. do 2023. - Pisao tekstove o privredi: makroekonomiji (plate, potrošnja, zaposlenost), javnim finansijama (analiza budžeta države i glavnog grada, javni dug), javnom sektoru (analizu finansijskih izveštaja državnih preduzeća), monetarnoj politici (inflacija)... Pisao o politici, zasedanjima Skupštine Srbije, uradio intervjue sa desetinama javnih ličnosti, uglavnom o ekonomiji i politici. Takođe, urednik Nova.rs (2020), novinar na sajtu za proveru činjenica Istinomer (2017-2018).

Aleksa Tešić je od juna 2021. godine član je istraživačke redakcije BIRN Srbija gde radi na temama digitalne bezbednosti, prava na privatnost i zaštiti ličnih podataka. Diplomirao je novinarstvo I komunikologiju na Fakultetu političkih nauka 2019. godine. Tokom 2018.godine proveo je oko 10 meseci na praksi na PRVA TV i kao asistent novinarke Suzane Trninić u emisiji “Odgovor”. Od januara 2020. do maja sledeće godine bavio marketingom u agenciji “Ovation BBDO”, gde je radio kao account executive. Rođen u Čačku 1996. godine gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju.

Tijana Uzelac je istraživačica medija i asistentkinja na projektima u BIRN Srbiji. Timu BIRN Srbija se priključila početkom 2022. godine i angažovana je na projektnim aktivnostima u oblastima medijske politike i dobrog upravljanja. Bavi se monitoringom medija i analizom sadržaja medija, ali učestvuje i u pisanju policy izveštaja i preporuka. Završila je osnovne i master studije novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a trenutno je studentkinja doktorskih studija medija i komunikacija.

BIRN Srbija

Balkanska istraživačka mreža je zajednica nevladinih organizacija koje promovišu slobodu govora, ljudska prava i demokratske vrednosti u Južnoj i Istočnoj Evropi.

Misija BIRN-a Srbije je da unapredi političku, društvenu i ekonomsku tranziciju kroz pružanje objektivnih i kvalitetnih informacija javnosti, obuku novinara i pružanje pomoći institucionalnim reformama.

BIRN Srbija usmerava svoje aktivnosti ka profesionalizaciji medija i civilnog društva, osnaživanju odgovornih lokalnih glasova, podršku profesionalnom izveštavanju, olakšavanju dijaloga između najvažnijih aktera u društvu i unapređenju rada javne uprave .

Primarne oblasti delovanja BIRN-a u Srbiji su razvoj medija i javne politike.

Reporteri bez granica

Reporteri bez granica  (Reporter Sans Frontieres, RSF) su osnovala četiri novinara u Monpeljeu (Francuska) 1985. godine. U Francuskoj je registrovana kao neprofitna organizacija koja ima status konsultanta pri Ujedinjenim nacijama i Unesku. RSF zagovara medijske slobode, podržava nezavisne medije i štiti ugrožene novinare širom sveta. Misije organizacije su

 • Da kontinuirano prati napade na slobodu informisanja širom sveta;
 • Da osudi sve takve napade u medijima;
 • Da deluje u saradnji sa vladama u borbi protiv cenzure i zakona koji imaju za cilj ograničavanje slobode informisanja;
 • Moralno i finansijski pružiti pomoć proganjanim novinarima, kao i njihovim porodicama.
 • Ponuditi materijalnu pomoć ratnim dopisnicima u cilju povećanja njihove bezbednosti.

Od 1994. godine nemačka sekcija je aktivna u Berlinu. Iako nemačka sekcija blisko sarađuje sa Međunarodnim sekretarijatom u Parizu na istraživanju i proceni slobode medija širom sveta, ona je organizaciono i finansijski nezavisna. U toj ulozi, aplicirala je za grant kod saveznog nemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj – za finansiranje projekta Media Ownership Monitor.

Globalni registar medija

Globalni registar medija (GMR) prikuplja, sastavlja i obezbeđuje pristup – bilo javno dostupnim ili samoprijavljenim – skupovima podataka, kao i kontekstualne informacije o medijima širom sveta.

Na taj način, doprinosi povećanju transparentnosti i odgovornosti u informacionom prostoru. Dakle, GMR omogućava bolje izbore i donošenje odluka, kako algoritamskih tako i ljudskih, svim zainteresovanim stranama. To može uključivati svakog građanina i potrošača, regulatorna tela i donatore, kao i privatni sektor – na primer, oglašivače i posrednike (tzv. platforme i distributere).

Pružajući ovu javnu uslugu kao društveno preduzeće, Globalni registar medija doprinosi unapređenju slobode informisanja i izražavanja uopšte.

Osnovan je kao spin-off projekta Media Ownership Monitor, a sada funkcioniše kao neprofitno društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano po nemačkom zakonu. 

 • Project by
 •  
  Global Media Registry
 •  
  Funded by European Union