Mediji

Reforma medijskog sektora koja je započeta 2000., nakon svrgavanja režima Sobodana Miloševića, ali ovaj sektor i dalje prolazi kroz proces tranzicije i krupnih strukturalnih promena. Reforme su uvođene sporo, sporadično i nepotpuno i dešavale su se uglavnom kada su bile u kontekstu agende pristupanja EU. Razvoj medija je ometen nedostatkom političke volje za potpunu implementaciju strukturalnih promena, kao i opšti pad demokratskih standarda u zemlji. Više...

Mediji
  • Project by
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union