Podaci na sajtu se stalno dopunjuju. Vaša pitanja, sugestije i komentare možete poslati na:

BIRN: office@birn.eu.com

Global Media Registry: mom[at]mediaregistry.org 

  • Project by
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union