This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/30 at 00:40
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Tim

Postojanje kompetentne partnerske organizacije u zemlji u kojoj se sprovodi istraživanje veoma je važan preduslov za efikasnu implementaciju projekta. Isptivanje medijskog vlasništva ne bi bilo moguće bez posvećenosti i strasti lokalnog tima koji je sastavio BIRN

 

MOM Tim

Nafisa Hasanova - Pre nego što se pridružila RSF, Nafisa je radila na Pridnjestrovskom mirovnom procesu za finsku Inicijativu za upravljanje krizama (CMI) pod vođstvom Martija Ahtisarija. Od 2012. do 2014. radila je kao sekretar za razvoj politika za Istočnu Evropu, Kavkaz i Centralnu Aziju u APRODEV-u, što je sada ACT alijansa EU u Briselu.

Od 2008. do 2012. Nafisa je radila kao menadžerka projekta EUCAM (EU monitoring u Centralnoj Aziji) i Evropskom centru za istraživanje javnih politika (CEPS i FRIDE) u Briselu. Nafisa poseduje diplomu mastera za interkulturnu komunikaciju i evropske studije sa Univerziteta za primenjene nauke Fulda u Nemačkoj. Stekla je osnovnu diplomu po završetku studija engleske filologije na Državnom institutu za strane jezike u Samarkandu u Uzbekistanu i sticala radno iskustvo radeći kao gostujući istraživač u CEPS-u 2007. godine, kao učešćem u programima obuke nemačkog Bundestaga (2006).    

Tanja Maksić, progam koordinator, član je tima BIRN Srbija od 2010. godine. Osmišljava i vodi projekte iz oblasti medisjkih politika i dobrog upravljanja. Tanja takođe i sprovodi i istraživanja BIRN-a, zadužena je za osmišljavanje teme i metodologije istraživačkog rada, pisanje policy izveštaja i preporuka, kao i osmišljavanja daljih akcija javnog zagovaranja. Iako je studirala novinarstvo, Tanja se još na fakultetu specijalizovala za monitoring medija, posebno analize sadržaja medijske produkcije i medijsku ekonomiju. Posebno je angažovana na zagovaranju transparentnog budžetskog finansiranja medija.

Tanja je završila Fakultet političkih nauka u Beogradu, a pre BIRNa radila je je Asocijaciji nezavisnih elektrosnkih medija (ANEM) i bila saradnik Medija centra Beograd.

Vladimir Kostić je novinar istraživač koji se godinama bavi temama iz oblasti javnih finansija, korupcije i kriminala. 

Skoro osam godina je radio u Centru za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) kao novinar i zamenik urednika. Zajedno sa kolegama, Vladimir je dva puta osvojio nacionalnu nagradu za istraživačko novinarstvo, kao i Balkansku nagradu za fact checking i Evropsku novinarsku nagradu za istraživačko novinarstvo.

U 2017. godini je izabran za polaznika programa Balkan Fellowship for Journalistic Excellence.

Bojana Barlovac je doktorandkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (Studije kulture i medija) s fokusom na medijatizaciju politike, medije i krizu. Trenutno je angažovana na nekoliko medijskih projekata kao istraživačica, novinarka ili konsultantkinja.

Prethodno je radila u BIRN-u kao dopisnica i urednica za Srbiju i pomoćnica urednika Balkan Insight-a od 2009-2015. Pre toga je radila na TV B92 i TV Fox. Školovala se na Univerzitetu u Tenesiju i Univerzitetu u Beogradu. Rođena i živi u Beogradu.

Ana Novaković je novinarka iz Srbije sa iskustvom rada u elektronskim i štampanim medijima.

U BIRN Srbiji radi od avgusta 2012. godine, uglavnom na istraživačkim pričama i bazama podataka. Nominovana je 2013. i  2014. godine za NUNS-ovu nagradu za istraživačko novinarstvo, a kao deo tima BIRN Srbija dobitnik je nagrade Jug Grizelj za dostignuća u istraživačkom novinarstvu u 2014. godini.

Takođe, koautor je priručnika o data-novinarstvu u Srbiji Novinarsto zasnovano na podacima: Saveti, trikovi i tutorijali. Ana je bila učesnik velikog broja novinarskih seminara i radionica, kao i predavač na novinarskim treninzima. Tokom studija novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Ana je stažirala na Radio Beogradu 1, RTS i radila kao novinar i voditelj na studentskom radiju. 

Natalija Jovanović je istraživačica medija iz Srbije. U fokusu njenih interesovanja su budžetska davanja za medije.

Diplomirala je na Fakultetu politićkih nauka 2016. godine. Tokom studija novinarstva, Natalija je radila kao saradnica u BIRN-u prateći proces privatizacije i konkursnog finansiranja medija. Trenutno je na master programu Računarstvo u društvenim naukama pri Univerzitetu u Beogradu. 

Lada Vučenović postala je deo tima BIRN Srbije u januaru 2010. godine.

Kao projektni koordinator zadužena je za sve operativne i projektne aktivnosti u oblasti medijskih politika i dobrog upravljanja. Takođe, radi i kao istraživač na projektima BIRN Srbije.

Dimplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, odsek marketing menadžer i odnosi s javnošću. Pre nego što se priključila BIRN-u, volontirala je u nekoliko različitih organizacija: Executive Group, ABS Holdings i Group for Security (G4S).

BIRN Srbija

Balkanska istraživačka mreža je zajednica nevladinih organizacija koje promovišu slobodu govora, ljudska prava i demokratske vrednosti u Južnoj i Istočnoj Evropi.
Misija BIRN-a Srbije je da unapredi političku, društvenu i ekonomsku tranziciju kroz pružanje objektivnih i kvalitetnih informacija javnosti, obuku novinara i pružanje pomoći institucionalnim reformama.

BIRN Srbija usmerava svoje aktivnosti ka profesionalizaciji medija i civilnog društva, osnaživanju odgovornih lokalnih glasova, podršku profesionalnom izveštavanju, olakšavanju dijaloga između najvažnijih aktera u društvu i unapređenju rada javne uprave .
Primarne oblasti delovanja BIRN-a u Srbiji su razvoj medija i javne politike.

Reporteri bez granica

Reporteri bez granica  (Reporter Sans Frontieres, RSF) su osnovala četiri novinara u Monpeljeu (Francuska) 1985. godine. U Francuskoj je registrovana kao neprofitna organizacija koja ima status konsultanta pri Ujedinjenim nacijama i Unesku. RSF zagovara medijske slobode, podržava nezavisne medije i štiti ugrožene novinare širom sveta. Misije organizacije su

 • Da kontinuirano prati napade na slobodu informisanja širom sveta;
 • Da osudi sve takve napade u medijima;
 • Da deluje u saradnji sa vladama u borbi protiv cenzure i zakona koji imaju za cilj ograničavanje slobode informisanja;
 • Moralno i finansijski pružiti pomoć proganjanim novinarima, kao i njihovim porodicama.
 • Ponuditi materijalnu pomoć ratnim dopisnicima u cilju povećanja njihove bezbednosti.

Od 1994. godine nemačka sekcija je aktivna u Berlinu. Iako nemačka sekcija blisko sarađuje sa Međunarodnim sekretarijatom u Parizu na istraživanju i proceni slobode medija širom sveta, ona je organizaciono i finansijski nezavisna. U toj ulozi, aplicirala je za grant kod saveznog nemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj – za finansiranje projekta Media Ownership Monitor.

Globalni registar medija

Globalni registar medija (GMR) prikuplja, sastavlja i obezbeđuje pristup – bilo javno dostupnim ili samoprijavljenim – skupovima podataka, kao i kontekstualne informacije o medijima širom sveta.

Na taj način, doprinosi povećanju transparentnosti i odgovornosti u informacionom prostoru. Dakle, GMR omogućava bolje izbore i donošenje odluka, kako algoritamskih tako i ljudskih, svim zainteresovanim stranama. To može uključivati svakog građanina i potrošača, regulatorna tela i donatore, kao i privatni sektor – na primer, oglašivače i posrednike (tzv. platforme i distributere).

Pružajući ovu javnu uslugu kao društveno preduzeće, Globalni registar medija doprinosi unapređenju slobode informisanja i izražavanja uopšte.

Osnovan je kao spin-off projekta Media Ownership Monitor, a sada funkcioniše kao neprofitno društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano po nemačkom zakonu. 

 • Projekat napravljen od strane
  BIRN SERBIA
 •  
  Global Media Registry
 • Finansiran od strane
  BMZ