This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/30 at 08:14
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Tržište radio stanica

U toku 2018. godine u Srbiji je bilo registrovano 314 radio stanica. U odnosu na ostale tipove medija, radio može da računa na najskromnije prihode od reklama, svega 9 miliona EUR u 2018. godini. Radio zbog toga traži svoju ekonomsku održivost kroz muzički i zabavni program, dok je informativni program sveden na minimum (tipično na par minuta kratkih, telegrafskih vesti).

Svoj novi, kreativni izraz radio razvija kroz integraciju sa internetom, pa je sve veći broj podkasta ili onlajn uživo prenosa programa.

Za razliku od televizije, digitalizacija radija još uvek nije okončana, a predlog stručne zajednice je da se analogni signal ne gasi i da digitalne frekvencije budu dostupne emiterima koje ih zatraže i koji su žele ovakvu vrstu investicije.
 
Bez obzira na broj stanica, samo nekolicina najvećih igrača dolaze do polovine ukupne publike na visoko koncentrisanom radijskom tržištu. To su dve radio-stanice javnog servisa RTS i komercijalni emiteri - Radio Play (bivši Radio B92), Radio S, Radio S2 i Radio S3 (grupacija S media), Radio HIT FM i Radio TDI (u vlasništvu porodice Krdžić) se nalaze među 10 najslušanijih u zemlji.
Na malom i kontrolisanom tržištu, radio-stanice u velikoj meri podsećaju jedna na drugu, jer emituju uglavnom popularnu muziku i emisije zabavnog karaktera.

U aktuelnom kontekstu snažnih političkih uticaja, pa čak i kontrole medija, radio je izgubio važnu ulogu u informisanju koju je imao tokom devedesetih godina. Dobar primer je bivši radio B92, koji je bio simbol nezavisnosti medija i stalne borbe za njenu odbranu. Tokom 90-ih i 2000-ih, bio je poznat po svojim vestima i izveštavanju o aktuelnim događajima. Nakon što je prodat međunarodnoj medijskoj kući 2010. godine, B92 je pretvoren u radio-stanicu koja emituje samo muziku, uprkos dobrim rejtinzima koje je ranije imao zahvaljujući svom informativnom programu. Preklapanje ova dva trenda, globalne komercijalizacije i jakih političkih uticaja u zemlji, podstakli su ovu naglu promenu.

Radio stanice
  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ