This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/30 at 08:18
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Tržište TV stanica

Televizija je najpopularniji medij u Srbiji. Prema podacima IPSOS-a, preko 6,1 miliona ljudi u Srbiji informiše se putem televizije. U 2018. godini bilo je registrovano 222 TV emitera pri Registru medija Agencije za privredne registre.

Ipak, ovako veliki broj televizijskih kanala može da računa na relativno male prihode od oglašavanja (procenjena vrednost tržišta televizijskog oglašavanja u Srbiji tokom 2018. godine iznosila je 108,4 miliona EUR), a nadoknade državi za izdavanje licenci, kao i naknade za autorska prava, su veoma visoke. Sve ovo čini celokupni televizijski sektor finansijski neodrživim, što podstiče emitere da nude jeftine zabavne sadržaje umesto kvalitetnog informativnog programa. Rezultat je da su reality show emisije veoma gledane u Srbiji. Na primer, televizije Pink i Happy, obe sa nacionalnim frekvencijama, imaju višesatne reality show programe koje konstantno krše etičke kodekse, jer prikazuje promiskuitetni seks, nasilje i govor mržnje. REM do sada nije izricao kazne emiterima zbog ovakvog sadržaja.

Domaći TV emiteri rade u uslovima oštre konkurencije, jer je putem kablovskih i telekomunikacionih operatera građanima dostupan veliki broj stranih kanala, tematskih kanala i OTT platformi (Netflix, HBO, Pick box, RTS Planeta i sl.). Podaci RATEL-a iz 2017. godine pokazuju da je bilo 1,7 miliona korisnika usluga ovakvog tipa distribucije medijskog sadržaja. Oko 962 hiljade pretplatnika koristilo je uslugu distribucije sadržaja u okviru paketa usluga, i to najčešće sa uslugom širokopojasnog pristupa Internetu i/ili sa uslugom fiksne telefonije. Cene ovih paketa kreće se u proseku od 20 EUR pa naviše, u zavisnosti od brzine interneta ili broja dostupnih kanala. 

Digitalizacija televizije u Srbiji završena je u leto 2015, nakon skoro 10 godina od njenog početka. Građanima je ponuđen veliki izbor televizijskih kanala sa jasnijom i oštrijom slikom (HD), kvalitetnijim zvukom i nizom dodatnih usluga, kao što su titlovi, odloženo gledanje programa i elektronska kupovina. O ovom pitanju se u Srbiji raspravljalo još od 2006. godine, kada je u Ženevi potpisan sporazum i kada se država obavezala da će sprovesti proces prelaska na digitalno emitovanje. Proces je trajao čak devet godina, a Srbija je zbog nedostatka slobodnih frekvencija, zakonodavstva i skromnih finansijskih sredstava bila jedna od poslednjih evropskih zemalja sa analognim signalom.

Istraživanje European Broadcasting Union (EBU) objavljeno krajem 2018. godine pokazuje da je Srbija je jedna od četiri zemlje u Evropi u kojima manje od polovine građana veruje medijima. Ovdašnji građani najmanje veruju štampi, a najviše televiziji i onlajn medijima.

Izvor: Cenzolovka

TV stanice
  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ