This is an automatically generated PDF version of the online resource serbia.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/27 at 07:36
Global Media Registry (GMR) & BIRN SERBIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN SERBIA LOGO
Global Media Registry

Kontekst

Medijska scena u Srbiji oblikovana je društvenoekonomskim, kultturnim i istorijskim kontekstom. Nedovršena tranzicija stavlja društvo pred brojne izazove, od ograničenih uspeha u pokušajima demokratizacije do bolnih strukturnih promena u ekonomskom sistemu, što je sve inicirano tek posle dugog perioda vladavine autoritarnog režima i postsocijalistilčke ere.    

Nerazvijeno tržište i niska kupovna moć građana stavljaju medije u položaj zavisnosti u odnosu na državni budžet i tako ih izlažu političkim pritiscima.    

Zakonski okvir je usaglašen sa evropskim standardima, ali ne primenjuje se konzistentno u svim društvenoekonomskim sektorima, uključujuči i medijsku sferu. 

Navike u potrošnji medija, uz televiziju kao i dalje dominantan medijski sektor, konstantno se menjaju usled sve šireg korišćenja interneta i društvenih medija, naročito kod mlađe populacije.    

  • Projekat napravljen od strane
    BIRN SERBIA
  •  
    Global Media Registry
  • Finansiran od strane
    BMZ